دسته: امین میرزایی

امین میرزایی متولد ۱۳۵۸، نوازنده کمانچه. کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه هنر تهران

۰ Comment on موسم طرب – مهدی قاسمی، آزاده رزبان، امین میرزایی، سامان صادقیان و راضیه جورتانی

موسم طرب – مهدی قاسمی، آزاده رزبان، امین میرزایی، سامان صادقیان و راضیه جورتانی

موسم طرب  آواز: مهدی قاسمی و آزاده رزبان کمانچه: امین میرزایی تار: سامان صادقیان دایره: راضیه جورتانی  دکلمه: فریدون صادقیان  سپاس فراوان از…