دسته: آرش فرهنگ‌فر

آرش فرهنگ فر در سال ۱۳۵۲ در شهر تهران ديده به جهان گشود.از کودکی با موسيقی و ساز تمبک مأنوس بود و از سال ۱۳۶۰ بطور جدی نزد پدرش، ناصر فرهنگ فر شاگردی نموده و تا پايان عمر پدر از هنر و دانش و زندگی و انسانيت ايشان بسيار آموخت.