دسته: ارسلان حمیدی

ارسلان حمیدی، نوازنده ویولن و از دوستان پرویز یاحقی. ایشان درحال حاضر در آمریکا حضور دارند.

۰ Comment on شهریار صالح، ارسلان حمیدی و مرتضی اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

شهریار صالح، ارسلان حمیدی و مرتضی اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه

شهریار صالح، ارسلان حمیدی و مرتضی اعیان – اجرای خصوصی در شور و سه‌گاه همانند گذشته سپاس از حمیدرضا عزیز…