دسته: آرشام قادری

آرشام قادری موسیقی را از اصفهان آغاز کرد و پس فراگیری مقدمات در آنجا به کلاس استاد هوشنگ ظریف رفت و از ایشان بهره برد. ‌ سپس از محضر استاد کیوان ساکت استفاده کرده و مدتی نیز از محضر استاد لطفی بهره برد. در سه تار نیز از تعلیمات و کلاس های استاد بهداد بابایی استفاده کرد.

۱۴ دیدگاه برای ققنوس – کنسرت پرویز مشکاتیان، حمیدرضا نوربخش و گروه عارف در سال ۸۶

ققنوس – کنسرت پرویز مشکاتیان، حمیدرضا نوربخش و گروه عارف در سال ۸۶

ققنوس – کنسرت پرویز مشکاتیان، حمیدرضا نوربخش و گروه عارف در سال ۸۶ این کار جدیدا به طور تصویری در…