دسته: آرونانگوش چادهوری

آرونانگوش چادهوری نوازنده‌ی هندوستانی ساز طبلا

۰ Comment on راستی – کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و آرونانگوش چادهوری

راستی – کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و آرونانگوش چادهوری

راستی – کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و آرونانگوش چادهوری اجرای زنده در فستیوال ترامزیت، ۱۴ تیر ۱۳۸۷ بنابر نوشته شخص منتشر…