دسته: اصغر بهزادی

اصغر بهزادی از هنرمندان روشندل عرصه موسیقی استهبانات فارس بود، در دوران و سنین جوانی عضویت ارکستر رادیو و تلوزیون را داشت، با اساتیدی همچون بدیعی همراهی داشته و اجراهای متعددی را در تهران با ارکسترهای مختلف در کارنامه هنری خود دارد.

۰ Comment on نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی در بیات زند 

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی در بیات زند 

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی
اجرای خصوصی در بیات زند
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵، منزل آقای بیگی