دسته: بهناز بهنام‌نیا

بهناز بهنام نیا ، نوازنده و مدرس عود و سه‌تار
فراگيری سه تار نزد مسعود شعاری، فراگيری عود نزد محمد فيروزی، حسين بهروزی‌نيا