دسته: بهراد توکلی

بهراد توکلی در سال ۱۳۵۱ در تهران متولد شد. او نواختن سه‌تار را تحت نظر مسعود شعاری فراگرفت و به تحصیل موسیقی در دانشگاه هنر تهران پرداخت. او از شاگردان محمدرضا لطفی و مدیر برنامه‌های او بوده‌است.

۲ دیدگاه برای یادها – سخنان هنرمندان و کارشناسان درباره‌ی محمدرضا شجریان

یادها – سخنان هنرمندان و کارشناسان درباره‌ی محمدرضا شجریان

یادها – سخنان هنرمندان و کارشناسان درباره‌ی محمدرضا شجریان در این مجموعه، سخنان و نظرات هنرمندان و کارشناسان هنری را…