دسته: دکتر فروهری

 

دکتر فروهری نوازنده سازدهنی

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر

شور عاشقی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان، محمد موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر اجرای خصوصی به تاریخ…