دسته: امامی اصفهانی

امامی اصفهانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی است.

۲ دیدگاه برای ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری سپاس فراوان از جناب اردکانیان بابت تبدیل این…