دسته: قاسم شورکی

 

قاسم شورکی نوازنده و مدرس تنبک
سال ۱۳۶۴ تنبک را به سبک شادروان استاد حسین تهرانی نزد جناب آقای سید ابوتراب تاران شروع ، و پس ازمدتی به سبک شادروان امیر ناصر فرهنگ فر ادامه داد.

از سال ۱۳۷۲ با بهمن رجبی آشنا شد و دوره های آموزشی را تا پایان دوره فوق عالی به اتمام رسانیدند.
ایشان دارای چند مقام تکنوازی تنبک در سطح کشوری میباشند.

۰ Comment on آواز افشاری مجتبی عسگری، علیرضا دریایی و قاسم شورکی – هنوز آواز می‌آید

آواز افشاری مجتبی عسگری، علیرضا دریایی و قاسم شورکی – هنوز آواز می‌آید

آواز افشاری مجتبی عسگری، علیرضا دریایی و قاسم شورکی برنامه تلویزیونی هنوز آواز می‌آید، شبکه استانی یزد آواز: مجتبی عسگری…