دسته: حامد جوکار

حامد جوكار متولد ١٣٦١ تار را نزد ایرج دشتى زاده فراگرفت و پس از نواختن ردیف میرزا عبدالله به كلاس درس استاد داریوش پیرنیاكان راه یافت. پس از آن به بازسازى آثار قدما پرداخت و با مكتبها و شیوه هاى مختلف تار نوازى آشنا شد.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۱ دیدگاه برای حامد جوکار – تکنوازى تار در ماهور با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

حامد جوکار – تکنوازى تار در ماهور با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

حامد جوکار – تکنوازى تار با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى دستگاه ماهور ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانشگاه تهران سمینار خلاقیت…