دسته: هاینس بکر

هاینس بکر

هانس بکر، رییس انستیتو گوته در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ در تهران بوده است.

۲ دیدگاه برای شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته

شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته

شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته  تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس…