دسته: حسن گلپایگانی

حسن گلپایگانی متولد هجدهم آبان سال ۱۳۱۹ است و در ابتدا نزد پدر و بعد آن در محضر استادانی که در منزل پدری ایشان رفت و آمد داشتند تلمذ کرده است. بزرگانی چون اسماعیل مهرتاش، علی اکبرخان شهنازی، حاج آق محمد ایرانی مجرد و… و ماحصل سال‌ها تلاش و همت و تحقیق و پژوهش در زمینه ردیف‌های موسیقی آوازی ایران مجموعه «فراز و فرود» است. این مجموعه در دو آلبوم جمع‌آوری شده با صدای حسن گلپایگانی و سنتورنوازی هانی گلپایگانی به همراه یک دفترچه که اثری ممتاز در تاریخ موسیقی است و خود یک دایرة المعارف در معرفی تمامی ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی است.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۱۳ دیدگاه برای دیسکوگرافی ردیف آوازی موسیقی سنتی – مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

دیسکوگرافی ردیف آوازی موسیقی سنتی – مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

دیسکوگرافی ردیف آوازی موسیقی سنتی – مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی  هیچ‌کدام از این آثار را من برای…