دسته: هوشگ مهرورزان

هوشگ مهرورزان نوازنده ساز تنبک

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

 

۰ Comment on اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی، جهانگیر ملک و هوشنگ مهرورزان

اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی، جهانگیر ملک و هوشنگ مهرورزان

اسیر عشق – اجراهای خصوصی پرویز یاحقی، جهانگیر ملک و هوشنگ مهرورزان دشتی، شوشتری و چهارگاه سپاس از بهنود عزیز…