دسته: جهانگیر بهشتی

جهانگیر بهشتی، نوازنده‌ی تنبک

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری دانلود – کمکی‌ها آموزش دانلود

۲ دیدگاه برای حسن کسایی و جهانگیر بهشتی – نی

حسن کسایی و جهانگیر بهشتی – نی

حسن کسایی و جهانگیر بهشتی – نی این آلبوم در سال ۱۹۷۳میلادی در فرانسه منتشر شده است و شامل دونوازی‌های…