دسته: جواد طالعی

جواد طالعی، نویسنده و شاعر مقیم آلمان است.

آثار جمع‌آوری شده از این شاعر در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۵ دیدگاه برای شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته

شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته

شب دهم شب‌های شعر انستیتو گوته  تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس…