دسته: کامبیز گنجه‌ای

۰ Comment on ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای

ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای

ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن تار: قاسم رحیم‌زادهتمبک: کامبیز گنجه‌ای از آلبوم…