دسته: سید مجید میر همایونی

سیدمجید میرهمایونی

خواننده

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۴ دیدگاه برای آسمان من – گروه کِمان

آسمان من – گروه کِمان

آسمان من – گروه کِمان آن جا که نور درون و شیدایی وجود،رنگ و بوی موسیقی می‌گیرند و سازهای دل…