دسته: مهدی صالحی

مهدی صالحی کارشناسی ارشد نوازندگی دانشگاه هنر و نوازنده سه‌تار

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است: