دسته: مهرداد عالمی

مهرداد عالمی، نوازنده ویلنسل

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۱ دیدگاه برای ناگریز – وصال علوی و کوشا وحدتی

ناگریز – وصال علوی و کوشا وحدتی

ناگریز – وصال علوی و کوشا وحدتی تار و آهنگ: کوشا وحدتی آواز: وصال علوی پیانو: سعید اسدی ویولن سل: مهرداد…