دسته: محسن تقی‌نژاد

محسن تقی‌نژاد – نوازنده دف

از سال ١٣٧٣ نوازندگی ساز دف را آغاز كرد در سال ١٣٧٥ نزد استاد مهرداد كریم خاوری به فراگیری مقامهای خانقاهی دف پرداخت و به همراه استاد خود كنسرتهای متعددی را در تهران و شهرستانها برگزار كرد وی در زمینه معرفی مقامهای خانقاهی كنسرتهای مختلفی را در دانشگاه ها و فرهنگستان هنر برگزار كرد
همچنین اجراهای متعددی درخارج از كشور(سوئد دانمارك آلمان لهستان) داشته است
هم اكنون وی سرپرست گروه مقامی دوار میباشد

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۳ دیدگاه برای بی‌تابانه – حسین علیشاپور و ایمان عنصری

بی‌تابانه – حسین علیشاپور و ایمان عنصری

بی‌تابانه – حسین علیشاپور و ایمان عنصری منتشر شده توسط سایت موسیقی خصوصی با اجازه‌ی صاحب اثز پروژه‌ای بر اشعار…