دسته: نفیسه امین طباطبائی

نفیسه طباطبایی

نفیسه امین طباطبایی، نوازنده نی و فلوت

۰ Comment on عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا  و رضا انسان به مناسبت درگذشت استاد جلیل شهناز قطعه‌ی «عشق و زندگی» براساس…