دسته: نگار گرجیان

نگار گرجیان

نگار گرجیان متولد ۱۳۶۰ در بابلسر. کارشناس رشته گرافیک و خواننده موسیقی ایرانی است.