دسته: نعمت میرزازاده

نعمت میرزازاده

نعمت میرزازاده یا نعمت آزرم (زاده ۱ اسفند ۱۳۱۷، مشهد) متخلص به «م. آزرم»، شاعر معاصر اهل ایران است.