دسته: پدرام خاورزمینی

پدرام خاور زمینی متولد ۱۱ مهر ۱۳۵۴ در تهران و از نوازندگان تنبک است. او آموزش تنبک را ابتدا نزد کامیار محبت و استاد بهمن رجبی آغاز نمود.

آثار جمع‌آوری شده ازین هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است: