دسته: پیرایه پورآفر

پیرایه پورآفر در ۹ سالگی به هنرستان عالی موسیقی ملی رفت و نزد استاد هوشنگ ظریف فراگیری تار را اغاز کرد. سپس هم زمان از محضر استادحبیب الله صالحی و استادعلی اکبر شهنازی بهره مند شد. ردیف أوازی را نزد استاد محمود کریمی آموخت. در سن ۱۷ سالگی از او دعوت شد که در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران به کار و تدریس بپردازد. در بیست سالگی مقیم اسپانیا شد و سپس به نیت ادامه تحصیل راهی امریکا شد و در رشته آهنگسازی از دانشگاه (کالیفرنیا انستیتود اف آرت) فارغ‌التحصیل شد. پس از مهاجرت به آمریکا گروه نوا را راه‌اندازی کرد. درسال ۱۹۹۶ با هومان پورمهدی گروه لیان را تاسیس کرد. او برای شناساندن موسیقی به غیر ایرانی‌ها تلاش بسیاری کرده‌است.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۲۱ دیدگاه برای انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد و گروه موسیقی فارابی

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد و گروه موسیقی فارابی

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد و گروه موسیقی فارابی بیات اصفهان و مرکب‌خوانی گروه موسیقی فارابی آهنگساز و…