دسته: پویا خوش‌روش

پویا خوش‌روش، نوازنده ساز کمانچه

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

 

۰ Comment on کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

کنسرت تصویری رادیو ملی محمد معتمدی کمانچه: پویا خوش‌روش سه‌تار: نیما‌خوش‌روش تنبک: رضا سامانی اصفهان و دشتی ۲۳ دی ۱۳۹۵…

۰ Comment on کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵

کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵

کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵ محمد معتمدی کمانچه: پویا خوش‌روش سه‌تار:…