دسته: سعید مزدک

سعید مزدک متولد 1/1/1338 در اصفهان ایشان موسیقی را از سال 1352 در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان با استادی علی ساغری شروع کردند. نوازنده ساز تار و سه‌تار

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۲ دیدگاه برای اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان همایون، ۸فروردین ۱۳۷۵ اصفهان منزل علی‌اصغر شاهزیدی در…