دسته: سعید مزدک

سعید مزدک متولد 1/1/1338 در اصفهان ایشان موسیقی را از سال 1352 در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان با استادی علی ساغری شروع کردند. نوازنده ساز تار و سه‌تار

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on گناه او بود – اجرای خصوصی تصویری محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی

گناه او بود – اجرای خصوصی تصویری محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی

گناه او بود اجرای خصوصی در همایون  آواز: محمدرضا شجریان تار: سعید مزدک تنبک: شاهین شیخ‌بهایی  ۸فروردین ۱۳۷۵، اصفهان منزل شاهزیدی  تا پیش از…