دسته: صمد برقی

صمد برقی – نوازنده ویلن و کمانچه
کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران

مدیر آموزشگاه موسیقی خیام

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا  و رضا انسان به مناسبت درگذشت استاد جلیل شهناز قطعه‌ی «عشق و زندگی» براساس…