دسته: گروه سماعی

۳ دیدگاه برای ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

    ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی   بهناز ذاکری سنتور حبیب‌الله صالحی تار شهریار فریوسفی تار داوود یاسری تنبک مهدی…