دسته: سارا فطرس

سارا فطرس (متولد ١٣٦۰- فرانسه) نوازندگى را از سال ١٣٧٧ با ساز تنبك و در شهر اصفهان آغاز كرد. سپس ساز دف را زير نظر “محسن طاهرزاده” آموخت و دوره تكميلى نوازندگى دف را زير نظر “نبيل يوسف شريداوى” فراگرفت.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۴ دیدگاه برای سلسله برنامه‌های ساز و آواز – ۱۸ مهر ۹۳ فرهنگسرای نیاوران

سلسله برنامه‌های ساز و آواز – ۱۸ مهر ۹۳ فرهنگسرای نیاوران

سلسله برنامه‌های ساز و آواز – ۱۸ مهر ۹۳ فرهنگسرای نیاوران دو ساز و آواز اجرا شده در فرهنگسرای نیاوران…