دسته: شاهرخ سرلک

۰ Comment on قطعه‌ای برای ۴ تمبک – شاهرخ سرلک، آبتین غفاری، رضا خراشادی‌زاده و حامد موسوی

قطعه‌ای برای ۴ تمبک – شاهرخ سرلک، آبتین غفاری، رضا خراشادی‌زاده و حامد موسوی

قطعه‌ای برای ۴ تمبک با نگاهی به قطعه‌ی «سلام» استاد حسن کسایی نوازندگان : شاهرخ سرلک آبتین غفاری رضا خراشادی‌زاده…