دسته: شکیب سروش

شکیب سروش

شکیب سروش، متولد 1358 تهران، کارشناس ارشد معماری، مدرس پیانو.

1376      فراگیری سلفژ و مبانی نظری موسیقی و سپس پیانو در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1380     ادامة فراگیری مبانی نظری موسیقی و پیانو نزد آقای علی حنانه تا سال 1383 در آموزشگاه

سرایش. برگزیدة پیانو در دو دورة جشن هنر فرهنگسرا در سالهای1379 و 1381.

1381     تدریس پیانو در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1383     تکمیل آموخته های پیانو به صورت خصوصی نزد آقای علی حنانه.

 

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

عشق و زندگی – علی فربودنیا  و رضا انسان به مناسبت درگذشت استاد جلیل شهناز قطعه‌ی «عشق و زندگی» براساس…