دسته: سهراب رحیمی

 

سهراب رحیمی نوازنده ساز تار است.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است: