دسته: سورنا صفاتی

سورنا صفاتی متولد ۱۳۵۶در شهر رامسر، دانش آموخته کارشناسی موسیقی از دانشکده موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر است و از سال ۱۳۸۷ به تدریس ردیف موسیقی ایرانی و نت نوازی (دشیفراژ) در دانشگاه هنر و دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد چهار) اشتغال دارد و در بخش عملی بیش از بیست پایان نامه دوره کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی استاد راهنما بوده است.

او دوره‌های مقدماتی سنتور را نزد اسفندیار شیرودی و اسکندر حساس، ردیف موسیقی دستگاهی را نزد امیر اخوت و مجید کیانی، و شیوه سنتورنوازی معاصر را نزد اردوان کامکار آموخته است.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on وحید تاج و گروه سپید و سیاه – کنسرت تصویری

وحید تاج و گروه سپید و سیاه – کنسرت تصویری

وحید تاج و گروه سپید و سیاه – کنسرت تصویری تار: مریم رضایی‌نژادیان سنتور:‌ سورنا صفاتی کمانچه: فرشاد صارمی عود:…