دسته: یاسر گرجی

یاسر گرجی

یاسر گرجی

سال تولد:۱۹/۰۳/۱۳۶۳

فعالیتها: نوازنده سازهای لَلوا، دونلي، بالابان، ني، قرنه،كرنا،سرنا، ني انبان و قشمه

 

۴ دیدگاه برای آسمان من – گروه کِمان

آسمان من – گروه کِمان

آسمان من – گروه کِمان آن جا که نور درون و شیدایی وجود،رنگ و بوی موسیقی می‌گیرند و سازهای دل…