دسته: احسان طبری

۸ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی با سپاس فراوان از جناب امید متن تصحیح شده…

۱۶ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – محمدرضا لطفی و احسان طبری – شعر و موسیقی

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – لطفی و طبری سپاس از بهنود عزیز بابت طراحی کاور دانلود بازبینی ۱۶ اردیبهشت…