دسته: احسان طبری

۸ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

شرکت «پرشیا ریکوردز» (شرکت بی آدرسی در خارج از کشور) آلبوم از میان ریگ‌ها و الماس‌ها را به تازگی منتشر...
۱۶ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – محمدرضا لطفی و احسان طبری

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها - لطفی و طبری   سپاس از بهنود عزیز بابت طراحی کاور دانلود بازبینی ۱۶...