دسته: جواد معروفی

۱ Comment

خسرو خوبان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، معروفی، خرم،‌ شریف، ناهید و افتتاح

اجرایی خصوصی در دشتی(البته ممکن است این اثر اجرایی در برنامه‌ی شما و رادیو باشد) آواز: محمدرضا شجریانسه‌تار:‌ احمد عبادیپیانو:‌…

۵ Comments

گل‌های رادیو – شاخه گل ۲۷۷ – ویگن

 

۳ Comments

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

   

۳ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۵ – همایون خرم و جواد معروفی