دسته: موسیقی خراسان

۳ دیدگاه برای موسیقی خراسان – مقام ها | کاست ۳

موسیقی خراسان – مقام ها | کاست ۳

موسیقی خراسان – مقام ها | کاست ۳ این سومین کاست از اولین مجموعه است. سه تا مجموعه اند که…

۰ Comment on موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۲

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۲

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۲ این دومین کاست از اولین مجموعه است. سه تا مجموعه اند که…

۲ دیدگاه برای موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها کاری از انجمن موسیقی ایران انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۷۵، ۱۸ مجموعه‌ی ۶ کاسته…