دسته: مهتاب کرامتی

۰ Comment

کلیپ خمش باش از آلبوم «مستور و مست» – همایون شجریان و مهتاب کرامتی

کلیپ خمش باش از آلبوم «مستور و مست» – همایون شجریان و مهتاب کرامتی قبلا ضبط دستی این کلیپ رو…