دسته: مهرزاد‌ هویدا

۰ Comment

ماه تارنوازان – محمدامین ‌اکبرپور و مهرزاد‌ هویدا

خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن «پیش‌درآمد ماهور»تار: محمدامین ‌اکبرپوردف: مهرزاد‌ هویدابخشی از کنسرت «آب. خاک. پروانه»دی ماه ۱۳۹۵ تهران، فرهنگسرای…