دسته: صدای شاعر

۶ دیدگاه برای شعرهای شاملو – اسفندیار منفردزاده و احمد شاملو – کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهای شاملو – اسفندیار منفردزاده و احمد شاملو – کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهای احمد شاملو با صدای: احمد شاملو موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده طراح و نقاشی: فرشید مثقالی کانون پرورش فکری کودکان…