دسته: صدای شاعر

۶ Comments

شعرهای شاملو – اسفندیار منفردزاده و احمد شاملو – کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهای شاملو – اسفندیار منفردزاده و احمد شاملو سپاس فراوان از دوست عزیزی که این کار را ارسال کردند اشعار…