دسته: روشنک

صدیقه سادات رسولی (۱۳۰۷ – ۱۳۹۱) معروف به روشنک گوینده رادیو ایران و برنامه گلها (دائرةالمعارف شعر و موسیقی ایران) بود.
روشنک در سال ۱۳۲۷ وارد خدمت در رادیو ایران شد و تا سال ۱۳۳۴ در بخش‌های مختلف گویندگی می‌کرد. او گوینده برنامه گلها بود و بسیاری از مردم ایران این برنامه را با صدای او که اشعار را به درستی دکلمه می‌کرد، می‌شناسند و تاثیر گویش ایشان در فراگیری اشعار ادبیات فارسی برای مردم هم چنان در اذهان، به عنوان یک خاطره زیبا باقی‌مانده‌است.
تکیه کلام روشنک «پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد»، بود.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

 

 

۳ دیدگاه برای گل‌های ایرج – برگ سبز شماره‌ی ۴۳

گل‌های ایرج – برگ سبز شماره‌ی ۴۳

برگ سبز شماره‌ی ۴۳ در دستگاه شور (لا) آواز: ایرجتار: فرهنگ شریفویلون: علی تجویدیتمبک: امیرناصر افتتاحگوینده: روشنک طراح کاور: رضا…