برچسب: اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

۰ Comment

اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

آری! گذشت و رفت که مرگ است و نوبتی‌ست هرکس به گوشه‌ای ز غمش نوحه می‌کند آن تار را بگو!...