برچسب: ارغوان – محمدرضا لطفی

۷ دیدگاه برای ارغوان – بداهه‌نوازی سه‌تار محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

ارغوان – بداهه‌نوازی سه‌تار محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

ارغوان – بداهه‌نوازی سه‌تار محمدرضا لطفی در بیات اصفهان قبلا با کیفیت پایین‌تر در سایت موجود بود[اینجا]، دور نوار در…