برچسب: اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۱ دیدگاه برای اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در بیات اصفهان

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در بیات اصفهان

      اشک غماز – محمدرضا شجریان و مجید درخشانیاجرای خصوصی به تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۸بیات اصفهان دانلود…