برچسب: اصغر عربشاهی

۰ Comment

ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی

خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرای خصوصی به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ در نوا و دشتی از علی‌اصغر عربشاهی که…

۳ Comments

بار دگر فراموشی – همایون شجریان و فردین خلعتبری