برچسب: اصغر عربشاهی

۱ دیدگاه برای ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی

ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی

ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرای خصوصی به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ در نوا و…

۳ دیدگاه برای بار دگر فراموشی – همایون شجریان و فردین خلعتبری

بار دگر فراموشی – همایون شجریان و فردین خلعتبری

بار دگر فراموشی – همایون شجریان و فردین خلعتبری ویولون: بردیا کیارس، علی جعفری، پدرام فریوسفی، حامد کرمانی و سامان…