برچسب: باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک