برچسب: برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۷ Comments

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

در محضر استاد دادبه اجرای خصوصی در مخالف سه‌گاه دانلود از مدیافایر در اَزَل پرتو حُسنت ز تجلّی دم زد...